Username: Password:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - psiharq

Pages: [1]
1
Времето което трябва да се изчака след като си бил изгонен от кралство (като в моя случай ме приеха и след 30 минути ме изгониха по неразбираеми причини), което е 72 часа не е ли много ? Разбирам да си напуснал сам да ти даде такъв период е нормално но те гонят и 3 дена не можеш да присъединиш към ново кралство ми звучи малко пресилено.

Pages: [1]