Username: Password:

Author Topic: Времева академия - разяснения  (Read 1037 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sin_zaek

 • Global Moderator
 • Count
 • *****
 • Posts: 44
 • Karma: +2/-0
  • View Profile
Времева академия - разяснения
« on: January 05, 2017, 11:36:14 AM »
 • [applaud]0
 • [smite]0


 • СЪКРОВИЩНИЦА  В това меню различни ковчежета могат да  се купуват срещу времевите фрагменти, получени от събитията в Машината . Всяко едно ковчеже съдържа т.нар. „монети“, с които могат да се подобряват единиците. Ковчежетата са 4 вида и в зависимост от своята цена, дават различно количество монети на случаен принцип. Има 3 основни вида монети – медни, сребърни и златни. Всяка една единица или защитно съоръжение има прилежаща медна монета. Всеки тип единица (обикновени, бронирани, въздушни, защити, капани) има своя сребърна монета. Златните монети са универсални и могат да се използват за всяка единица и съоръжение.  От ковчежетата могат да се паднат медни или сребърни монети за единици от ерата на играча или предходна ера.

  Обикновено ковчеже
  Цена:  100 времеви фрагмента
  Награда: 7-12 медни монети (разпределени между най-много 3 произволни единици)

  Магическо ковчеже
  Цена:  300 времеви фрагмента
  Награда: 1-2 сребърни монети (от един тип) и 10-20 медни монети (разпределени между най-много 4 произволни единици)

  Специално ковчеже
  Цена:  1000 времеви фрагмента
  Награда: 4-7 сребърни монети (от най-много 2 типа) и 35-55 медни монети (разпределени между най-много 5 произволни единици)

  Уникално ковчеже
  Цена:  5000 времеви фрагмента
  Награда: 1-3 златни монети, 15-25 сребърни монети (от най-много 4 типа) и 79-119 медни монети (разпределени между най-много 7 произволни единици)  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЦИ  Всяка единица изисква монети, злато и работници, за да бъде подобрена. Единиците имат 10 нива на подобрение и с всяко ниво цената за подобрение се повишава. Подобряването на единиците повишава техния живот и щета, но също така увеличава и цената на тяхното лекуване.
  Количествата злато и работници необходими за повишаване на нивата на единиците зависят от тяхната ера и характеристики и се увеличават с всяко следващото ниво.
  Монетите, които се изискват за повишаванe на нивата на единиците са:

  • ниво 1: 5 медни монети
  • ниво 2: 10 медни монети и 1 сребърна монета
  • ниво 3: 20 медни монети и 2 сребърни монети
  • ниво 4: 40 медни монети и 4 сребърни монети
  • ниво 5: 80 медни монети, 8 сребърни монети и 1 златна монета
  • ниво 6: 160 медни монети, 16 сребърни монети и 2 златни монети
  • ниво 7: 320 медни монети, 32 сребърни монети и 4 златни монети
  • ниво 8: 640 медни монети, 64 сребърни монети и 8 златни монети
  • ниво 9: 1280 медни монети, 128 сребърни монети и 16 златни монети
  • ниво 10: 2560 медни монети, 256 сребърни монети и 32 златни монети
  « Last Edit: January 14, 2017, 10:45:37 AM by sin_zaek »