Username: Password:

Author Topic: Лоялност  (Read 651 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline YDanchev

 • Administrator
 • Prince
 • *****
 • Posts: 135
 • Karma: +3/-1
  • View Profile
Лоялност
« on: December 14, 2016, 12:37:28 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Лоялността е показател, който дава разнородни бонуси на всеки играч от кралството на базата на времето, което играчът е прекарал в това кралство.


  Как се трупа лоялност?

  Всеки играч при влизане в кралство има 0 лоялност и за всяка последнователна седмица, която е прекарал в това кралство получава по 1 точка лоляност до максимум от 15.

  Какви са бонусите от лоялността?

  Лоялността дава следните бонуси:
  • За всяка точка лоялност хазната получава по 1% бонус ресурс при дарение. Ако играч с 5 лоялност опита да дари 1000 ресурс, то хазната ще получи допълнително 50 ресурс, генериран от играта, заради лоялността на играча.
  • Всяка точка лоялност увеличава научните точки, които играчът може да дарява в чудеса на хора от неговото кралство с 0.2. По този начин с 15 лоялност играчът може да дарява 3 точки повече
  • Всяка точка лоялност увеличава бонуса от почистване на чужди сгради с 2% и намалява времето до следващо почистване с 40 минути. По този начин с 15 лоялност играчът чисти сгради с допълнителни 30% бонус и трябва да чака за ново почистване с 10 часа по-малко
  • Лоялността на Краля дава бонус към умението за членове на кралството. Всяка точка лоялност на краля дава възможност за още 1 допълнителен член на кралството. По този начин с 15 лоялност кралят добавя възможност за 15 допълнителни члена в кралството.

  Какво става с лоялността когато напусна кралството си?

  Когато напуснете своето кралство, вие губите всички точки Лоялност. Ако влезете в ново кралство или дори в същото, Лоялността ви ще е 0.

  Какво става, когато кралят напусне кралството или то получи друг крал?

  Когато се смени краля, Лоялността, която се отчита като бонус към умението за членове вече е тази на новия крал. Ако тя е по-малка от тази на бившия и кралството има повече членове от позволеното, то не може да приеме нов член докато не се освободи място.

  Къде мога да видя своята лоялност и нейните бонуси?

  Лоялността е показана в менюто "Членове" на вашето Кралство. Ако натиснете върху лоялността на който и да е от членовете на вашето Кралство, ще видите какви точно бонуси получава от Лоялност точно този член.
  Game Designer, Ragewar Team