Username: Password:

Author Topic: Военни единици и защита  (Read 830 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sin_zaek

 • Global Moderator
 • Count
 • *****
 • Posts: 44
 • Karma: +2/-0
  • View Profile
Военни единици и защита
« on: October 17, 2017, 03:38:46 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Военни единици и защита

  Има различни военни единици и защита. С проучвания и минаване в по-горна ера се получава достъп до все повече единици, защитни съоръжения и капани. Те имат различни особености. Някои могат само да атакуват, други са силни и в защита, а защитните съоръжения и капаните са незамени при защитата на града. Във времевата академия чрез различните видове монети и ресурс има възможност за повишаване на тяхното ниво и подобряване на качествата им (увеличаване на щетата и живота им).

  Различните военни единици заемат различна част от лимита при атака или защита (имат различна 'популация'). Също така имат различна скорост и начин на придвижване, издръжливост (колко време могат да удрят по защитни съоръжения и сгради), точки живот, обсег,  предпочитани цели, щета и точки за излекуване. Делят се на няколко типа -- обикновени, бронирани и въздушни. Почти всички наземни единици могат да се поставят и в атака и в защита, с изключение на костенурката, която може да се използва само при атака. Някои от тях имат различни предпочитани цели в зависимост от това дали са в атака или защита. Летящите единици могат да се използват единствено в атака.

  За да разполагате с военни единици в армията (независимо дали искате да ги използвате в атака или защита) е необходимо да имате построена съответната военна сграда. Всяка военна сграда дава възможност за трениране на до 5 единици от съответния вид. Първите две се тренират  безплатно, третата срещу различно количество хора (в зависимост от единицата), четвъртата срещу стоки (в зависимост единицата), а петата срещу кристали. За да имате достъп до повече тренирани единици е необходимо да имате повече построени военни сгради.
  Повече информация за военните сгради може да намерите в темата за сградите

  Защитните съоръжения и капани могат да се използват само в защита. Това е тяхното предназначение. Имат различна популация, размер, обсег, точки живот, предпочитани цели и щета. Когато са получили щета, те се поправят с използването на злато и хора (или сами с течение на времето), а не с точки здраве като военните единици. Капаните са неуязвими и са невидими за атакуващия преди пускането на самата атака. Капаните имат различни специфични ефекти, които се отразяват върху характеристиките на единиците преминаващи през тях.


  Следват разяснения относно различните характеристики описани за всяка единица, защитно съоръжение или капан:

  •   Тип:  обикновена, бронирана или въздушна единица; сграда (защитно съоръжение), капан
  •   Предпочитана цел: обикновена, бронирана или въздушна единица; сграда (както защитни съоръжения, така и сгради в града); в атака и в защита, ако се различават
  •   Популация – каква част от лимита в атака или защита заема дадената единица, съоръжение или капан
  •   Размер (само за защитните съоръжения и капани) – колко квадратчета заемат
  •   Живот – колко точки живот има дадената единица или сграда
  •   Обсег – какъв е обсегът на единицата, съоръжението или капана (смята се от центъра на заеманото място)
  •   Щета по – обикновена, бронирана, въздушна единица или сграда
  •   Лекуване – колко точки здраве са необходими за излекуването на единицата
  •   Издръжливост (само за единици) – колко време (в секунди) могат да удрят по защитни съоръжения и сгради
  •   Скорост (само за единици) – колко квадратчета изминават за 1 сек, ако не спират да се движат
  •   Ефект (само за капани) – допълнителен ефект на капана върху единицата минаваща през него
  •   Особеност – различни особености (ако има такива) на дадената единица или структура отнасящи се за нейното поведение
  •   Цена (само за защитни съоръжения и капани) – колко струва да се построи
  « Last Edit: October 17, 2017, 04:07:35 PM by sin_zaek »

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Военни единици и защита
  « Reply #1 on: October 17, 2017, 03:52:33 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Военни единици:


  Ера 1 – Каменна Ера

  1.   Дивак

  •   Тип:  обикновена
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 5
  •   Живот : 100
  •   Обсег: 0-2
  •   Щета по:
             o обикновена: 30
             o бронирана: 15
             o сграда: 15
  •   Лекуване: 10
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици

  2.   Ловец

  •   Тип:  обикновена
  •   Предпочитана цел:
             o В атака: сграда
             o В защита: въздушна
  •   Популация: 5
  •   Живот : 60
  •   Обсег: 0-5
  •   Щета по:
             o обикновена: 9
             o бронирана: 9
             o въздушна:  100.2
             o сграда: 60
  •   Лекуване: 10
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  3.   Тигров ездач

  •   Тип:  бронирана
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 10
  •   Живот : 150
  •   Обсег: 0-2
  •   Щета по:
              o обикновена: 50
              o бронирана: 15
              o сграда: 15
  •   Лекуване: 20
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици


  Ера 2 – Бронзова ера

  1.   Костенурка

  •   Тип:  бронирана
  •   Предпочитана цел: сграда
  •   Популация: 12
  •   Живот : 300
  •   Обсег: 0-2
  •   Щета по:
             o обикновена: 6
             o бронирана: 6
             o сграда: 40
  •   Лекуване: 40
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 0.75
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  2.   Мечоносец

  •   Тип:  обикновена
  •   Предпочитана цел: бронирана
  •   Популация: 8
  •   Живот : 120
  •   Обсег: 0-2
  •   Щета по:
             o обикновена: 10
             o бронирана: 100
             o сграда: 10
  •   Лекуване: 30
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици

  3.   Боен Балон

  •   Тип:  въздушна
  •   Предпочитана цел: сграда
  •   Популация: 12
  •   Живот : 100
  •   Обсег: 0-1.4
  •   Щета по:
             o сграда: 190
  •   Лекуване: 30
  •   Издръжливост: 15
  •   Скорост: 1.5
  •   Особеност: не спира да се движи при атака; не се ‚сблъсква‘ с други въздушни единици


  Ера 3 – Желязна Ера

  1.   Мародер

  •   Тип:  обикновена
  •   Предпочитана цел: бронирана
  •   Популация: 9
  •   Живот : 120
  •   Обсег: 0-5
  •   Щета по:
             o обикновена: 9
             o бронирана: 60
             o въздушна: 9
             o сграда: 9
  •   Лекуване: 40
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  2.   Балиста

  •   Тип:  бронирана
  •   Предпочитана цел:
             o В атака: сграда
             o В защита: въздушна
  •   Популация: 13
  •   Живот : 150
  •   Обсег: 0-7.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 6.4
             o бронирана: 6.4
             o въздушна: 40
             o сграда: 40
  •   Лекуване: 50
  •   Издръжливост: 40
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  3.   Жена птица

  •   Тип:  въздушна
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 13
  •   Живот : 100
  •   Обсег: 0-7.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 50
             o бронирана: 10
             o сграда: 10
  •   Лекуване: 25
  •   Издръжливост: 20
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не спира да се движи при атака; не се ‚сблъсква‘ с други въздушни единици


  Ера 4 – Ранно средновековие

  1.   Катапулт

  •   Тип:  бронирана
  •   Предпочитана цел:  бронирана
  •   Популация: 12
  •   Живот : 150
  •   Обсег: 0-5
  •   Щета по:
             o обикновена: 7.5
             o бронирана: 75
             o сграда: 7.5
  •   Лекуване: 50
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици; не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  2.   Стрелец

  •   Тип:  обикновена
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 7
  •   Живот : 50
  •   Обсег: 0-7.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 60
             o бронирана: 6
             o въздушна: 6
             o сграда: 6
  •   Лекуване: 20
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  3.   Жирокоптер

  •   Тип:  въздушна
  •   Предпочитана цел: бронирана
  •   Популация: 15
  •   Живот : 200
  •   Обсег: 0-5
  •   Щета по:
             o обикновена: 7.5
             o бронирана: 75
             o сграда: 7.5
  •   Лекуване: 40
  •   Издръжливост: 30
  •   Скорост: 1.5


  Ера 5 – Късно средновековие

  1.   Рицар

  •   Тип:  бронирана
  •   Предпочитана цел: бронирана
  •   Популация: 25
  •   Живот : 500
  •   Обсег: 0-2
  •   Щета по:
             o обикновена: 30.6
             o бронирана: 90
             o сграда: 30.6
  •   Лекуване: 55
  •   Издръжливост: 40
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици

  2.   Дирижабъл

  •   Тип: въздушна
  •   Предпочитана цел: сграда
  •   Популация: 25
  •   Живот : 200
  •   Обсег: 0-7.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 103.5
             o бронирана: 13.5
             o сграда: 90
  •   Лекуване: 60
  •   Издръжливост: 40
  •   Скорост: 1.25
  •   Особеност: не спира да се движи, ако не атакува предпочитана цел

  « Last Edit: March 02, 2018, 07:27:32 PM by sin_zaek »

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Военни единици и защита
  « Reply #2 on: October 17, 2017, 04:00:48 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Защитни съоръжения:


  Ера 1 – Каменна Ера

  1.   Стена

  •   Тип:  сграда
  •   Популация: 2
  •   Размер: 1*1
  •   Живот: 100
  •   Цена: 30 злато, 10 хора

  2.   Наблюдателница

  •   Тип:  сграда
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 5
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: 130
  •   Обсег: 0-5
  •   Щета по:
             o обикновена: 30
             o бронирана: 15
             o въздушна: 15
  •   Цена: 500 злато, 130 хора


  Ера 3 – Желязна Ера

  1.   Кула със стрелци

  •   Тип:  сграда
  •   Предпочитана цел: въздушна
  •   Популация: 10
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: 300
  •   Обсег: 0-7.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 7.2
             o бронирана: 7.2
             o въздушна: 60
  •   Цена: 25000 злато, 6000 хора


  Ера 4 – Ранно средновековие

  1.   Гръцки огън

  •   Тип: сграда
  •   Предпочитана цел: обикновена
  •   Популация: 30
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: 200
  •   Обсег: 8-13.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 15
             o бронирана: 1.5
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици
  •   Цена: 151000 злато, 38000 хора


  Ера 5 – Късно средновековие

  1.   Кула требушет

  •   Тип: сграда
  •   Предпочитана цел: бронирана
  •   Популация: 30
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: 200
  •   Обсег: 8-13.5
  •   Щета по:
             o обикновена: 1.8
             o бронирана: 18
  •   Особеност: не може да атакува въздушни едници
  •   Цена: 544000 злато, 136000 хора

  2.   Оръдейна кула

  •   Тип:  сграда
  •   Предпочитана цел: въздушна
  •   Популация: 30
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: 200
  •   Обсег: 8-13.5
  •   Щета по:
             o въздушна: 18
  •   Особеност: атакува единствено въздушни единици
  •   Цена: 544000 злато, 136000 хора


  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Военни единици и защита
  « Reply #3 on: October 17, 2017, 04:05:35 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Капани:


  Ера 2 – Бронзова Ера

  1.   Плаващи пясъци

  •   Тип:  капан
  •   Популация: 6
  •   Размер: 2*2
  •   Живот: неуязвимост
  •   Обсег: 0-0.9
  •   Щета по:
             o обикновена: 3
             o бронирана: 1
  •   Ефект: изхабява издръжливостта на враговете в обсега му
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици
  •   Цена: 1500 злато, 400 хора


  Ера 3 – Желязна Ера

  1.   Яма с катран

  •   Тип:  капан
  •   Популация: 3
  •   Размер: 1*1
  •   Живот: неуязвимост
  •   Обсег: 0-0.4
  •   Щета по:
             o обикновена: 1
             o бронирана: 2
  •   Ефект: намалява скоростта на враговете в обсега му
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици
  •   Цена: 1400 злато, 300 хора


  Ера 4 – Ранно средновековие

  1.   Димна завеса

  •   Тип:  капан
  •   Популация: 10
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: неуязвимост
  •   Обсег: 0-1.4
  •   Щета по:
             o обикновена: 1
             o бронирана: 1
             o въздушна: 3
  •   Ефект: намалява обсега на враговете в обсега му
  •   Цена: 45000 злато, 11000 хора

  2.   Огнен капан

  •   Тип: капан
  •   Популация: 20
  •   Размер: 3*3
  •   Живот: неуязвимост
  •   Обсег: 0-1.4
  •   Щета по:
             o обикновена: 3.34
             o бронирана: 10
  •   Ефект: нанася щета на враговете още 3 сек след излизане от обсега му
  •   Особеност: не може да атакува въздушни единици
  •   Цена: 45000 злато, 11000 хора