Username: Password:

Author Topic: Сгради  (Read 1597 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sin_zaek

 • Global Moderator
 • Count
 • *****
 • Posts: 44
 • Karma: +2/-0
  • View Profile
Сгради
« on: October 11, 2017, 04:45:27 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0

 • В играта съществуват различни видове сгради. Има сгради за производство на злато, хора и стоки, сгради за култура, военни сгради, замъци и чудеса. Също така има пътища и защита.

  Чудесата са описани в отделна тема.  (предстои)
  Защитата е описана в темата за военните единици, защитни структури и капани.

  Пътищата (когато са свързани със замъка) дават допълнителен бонус на производствените сгради. Ако сграда е опряна до замъка, все едно е до път. Сградите за производство на злато и хора получават % бонус към основното производство, ако са до път.  Сградите за култура дават с 20% повече култура, ако са до път. Сградите за производство на стоки изискват по-малко ресурс за производство, ако са до път.

  Кратко описание на различните характеристики:
  •   Необходимо проучване --  проучване, отключващо дадената сграда
  •   Производство -- какво и колко произвеждат, основно производство без бонуси
  •   Капацитет (само за замъците) – капацитет на складовете
  •   Размер -- какво място заемат в града (X*Y), X-лява страна, Y- дясна страна
  •   Време за построяване -- колко време е необходимо, за да се построи дадената сграда (без използване на диаманти) след като бъде поставена
  •   Цена --  какви ресурси са необходими за построяването на сградата
  •   Необходима култура (за всички сгради без тези, които дават култура)-- колко култура е необходима, за да бъде построена и да функционира сградата
  •   Здраве -- колко щета може да понесе дадената сграда преди да бъде съборена
  •   Цена на стоки (само за сградите произвеждащи стоки) – какви ресурси са необходими за производството на 1 стока
  •   Цена за трениране (само за военните сгради) --  колко струва да се тренират 3та, 4та и 5та единица
          o   Трениране на 3та единица
          o   Трениране на 4та единица
          o   Трениране на 5та единица
  « Last Edit: October 17, 2017, 04:08:39 PM by sin_zaek »

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #1 on: October 11, 2017, 06:06:52 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 1 – Каменна ера


  Къщи:

  1.   Бърлога

  •   Необходимо проучване: няма
  •   Производство: хора 7/5мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:00:30
  •   Цена: 100 злато
  •   Необходима култура: 2
  •   Здраве: 144

  2.   Колиба

  •   Необходимо проучване: In vino veritas
  •   Производство: хора 33/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:02:30
  •   Цена: 200 злато
  •   Необходима култура: 3
  •   Здраве: 172

  3.   Заслон

  •   Необходимо проучване: Комфортно
  •   Производство: 360/1ч
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 100 диаманта
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 450  Злато:

  1.   Месарница

  •   Необходимо проучване: няма
  •   Производство: злато 15/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване:  00:00:30
  •   Цена: 150 хора
  •   Необходима култура: 2
  •   Здраве: 324

  2.   Винарна

  •   Необходимо проучване: In vino veritas
  •   Производство: злато 40/5мин
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 00:02:30
  •   Цена: 400 хора
  •   Необходима култура: 3
  •   Здраве: 516

  3.   Ковачница

  •   Необходимо проучване: Камъни и пръчки
  •   Производство: злато 60/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 100 диаманта
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 450


  Стоки:

  1.   Кокаларник

  •   Необходимо проучване: Кремък
  •   Производство: Кости
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 500 злато
  •   Необходима култура: 3
  •   Здраве: 640
  •   Цена на стоки: 200 злато

  2.   Мина за кремък

  •   Необходимо проучване: Кремък
  •   Производство: Кремък
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 500 злато
  •   Необходима култура: 4
  •   Здраве: 360
  •   Цена на стоки: 200 злато

  3.   Рибарник

  •   Необходимо проучване: Златната рибка
  •   Производство: Риба
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 500 злато
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 360
  •   Цена на стоки: 200 злато

  4.   Билкар

  •   Необходимо проучване: Ябълки и портокали
  •   Производство: Билки
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 500 злато
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 360
  •   Цена на стоки: 200 злато

  5.   Овощна градина

  •   Необходимо проучване: Ябълки и портокали
  •   Производство: Плодове
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 500 злато
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 360
  •   Цена на стоки: 200 злато


  Култура:

  1.   Каменоделна

  •   Необходимо проучване: Зъл до самите кости
  •   Производство: 18 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:45
  •   Цена: 360 злато, 360 хора
  •   Здраве: 360

  2.   Каменен храм

  •   Необходимо проучване: Кралица на каменната ера
  •   Производство: 36 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:04:00
  •   Цена: 720 злато, 720 хора
  •   Здраве: 360

  3.   Костница

  •   Необходимо проучване: Преклонение пред кости
  •   Производство: 54 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 100 диаманта
  •   Здраве: 450

  4.   Тотем от кости

  •   Необходимо проучване: Вуду хора
  •   Производство: 8 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 50 диаманта
  •   Здраве: 50


  Военни:

  1.   Бърлога на диваците

  •   Необходимо проучване: Дива ярост
  •   Производство: единица диваци
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 00:01:00
  •   Цена: 500 хора
  •   Необходима култура: 3
  •   Здраве: 300
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 1250 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 кости, 15 кремък
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  2.   Ловен лагер

  •   Необходимо проучване: Зовът на дивото
  •   Производство: единица Ловец
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:01:00
  •   Цена: 500 хора
  •   Необходима култура: 4
  •   Здраве: 450
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 1250 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 риба, 15 билки
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  3.   Тигрова бърлога

  •   Необходимо проучване: Глутница
  •   Производство: единица Тигров ездач
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:05:50
  •   Цена: 1000 хора
  •   Необходима култура: 4
  •   Здраве: 450
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 2500 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 билки, 15 плодове
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта


  Замъци:

  1.   Каменно светилище

  •   Необходимо проучване: няма
  •   Капацитет: 2400
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 710

  2.   Каменна зала

  •   Необходимо проучване: Дива ярост
  •   Капацитет: 3800
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 781

  3.   Мамутова Твърдина

  •   Необходимо проучване: Кралица на каменната ера
  •   Капацитет: 5800
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 859
  « Last Edit: October 12, 2017, 12:56:07 PM by sin_zaek »

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #2 on: October 11, 2017, 06:28:24 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 2 – Бронзова ера


  Къщи:

  1.   Обла къща

  •   Необходимо проучване: Дом за душата
  •   Производство: хора 42/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване:  00:05:00
  •   Цена: 1500 злато
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 173

  2.   Жилище

  •   Необходимо проучване: Новите мебели
  •   Производство: хора 200/1ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:25:00
  •   Цена: 3000 злато
  •   Необходима култура: 8
  •   Здраве: 206

  3.   Сламена къща

  •   Необходимо проучване: Бронзът трябва да се лее
  •   Производство: хора 667/4ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 100 диаманта
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 240


  Злато:

  1.   Работилница

  •   Необходимо проучване: Чук и наковалня
  •   Производство: злато 17/5мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:05:00
  •   Цена: 1500 хора
  •   Необходима култура: 5
  •   Здраве: 173

  2.   Ферма

  •   Необходимо проучване: Спокойствие във фермата
  •   Производство: злато 100/5мин
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:25:00
  •   Цена: 9000 хора
  •   Необходима култура: 21
  •   Здраве: 619

  3.   Оръжейна

  •   Необходимо проучване: Затегни бронята
  •   Производство: злато 150/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 150 диамнта
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 540


  Стоки:

  1.   Хамбар

  •   Необходимо проучване: Пшеничният жътвар
  •   Производство: пшеница
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 10125 злато
  •   Необходима култура: 8
  •   Здраве: 576
  •   Цена на стоки: 800 злато

  2.   Медна леярна

  •   Необходимо проучване: Щипка мед
  •   Производство: мед
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 13500 злато
  •   Необходима култура: 10
  •   Здраве: 432
  •   Цена на стоки: 800 злато

  3.   Бронзова леярна

  •   Необходимо проучване: Бронзът трябва да се лее
  •   Производство: бронз
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 13500 злато
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 432
  •   Цена на стоки: 800 злато

  4.   Плевня

  •   Необходимо проучване: Хоп троп, събери стадото
  •   Производство: вълна
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 10125 злато
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 576
  •   Цена на стоки: 800 злато

  5.   Пивоварна

  •   Необходимо проучване: Да бириш или да не бириш
  •   Производство: бира
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 20250 злато
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 288
  •   Цена на стоки: 800 злато


  Култура:

  1.   Светилище

  •   Необходимо проучване: Дом за душата
  •   Производство: 30 култура
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 00:07:30
  •   Цена: 1200 злато, 1200 хора
  •   Здраве: 288

  2.   Таверна

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 90 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:40:00
  •   Цена: 3600 злато, 3600 хора
  •   Здраве: 432

  3.   Тържествена зала

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 180 култура
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена:  150 диаманта
  •   Здраве: 720

  4.   Слънчев часовник

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 20 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 75 диаманта
  •   Здраве: 60


  Военни:

  1.   Бойна работилница

  •   Необходимо проучване: Таран
  •   Производство: Костенурка
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 00:10:00
  •   Цена: 4000 хора
  •   Необходима култура: 8
  •   Здраве: 720
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 10000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 плодове, 15 пшеница
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  2.   Казарма

  •   Необходимо проучване: Заточване на мечове
  •   Производство: Мечоносец
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:10:00
  •   Цена: 2000 хора
  •   Необходима култура: 10
  •   Здраве: 240
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 5000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 мед, 15 бронз
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  3.   Порт за балони

  •   Необходимо проучване: Готови за излитане
  •   Производство: Боен балон
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:58:20
  •   Цена: 4000 хора
  •   Необходима култура: 10
  •   Здраве: 720
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 10000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 вълна, 15 бира
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта


  Замъци:

  1.   Бастион

  •   Необходимо проучване: Чук и наковалня
  •   Капацитет: 10500
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 923

  2.   Форт

  •   Необходимо проучване: Комфорт
  •   Капацитет: 17000
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1015

  3.   Укрепление

  •   Необходимо проучване: Бронзова корона
  •   Капацитет: 26400
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1117


  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #3 on: October 11, 2017, 06:38:47 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 3 – Желязна ера


  Къщи:

  1.   Инсула

  •   Необходимо проучване: Радостта на бедните хора
  •   Производство: хора 104/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:35:51
  •   Цена: 5625 злато
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 207

  2.   Заможна къща

  •   Необходимо проучване: Средновековната класа
  •   Производство: хора 500/1ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 02:59:17
  •   Цена: 11250 злато
  •   Необходима култура: 19
  •   Здраве: 248

  3.   Вила

  •   Необходимо проучване: По-добър живот
  •   Производство: хора 2500/4ч
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 200 диаманта
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 432


  Злато:

  1.   Шивачница

  •   Необходимо проучване: Панталони и рокли
  •   Производство: злато 42/5мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 00:35:51
  •   Цена: 5625 хора
  •   Необходима култура: 13
  •   Здраве: 207

  2.   Ковачница за щитове

  •   Необходимо проучване: По-добър живот
  •   Производство: злато 250/5мин
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 02:59:17
  •   Цена: 33750 хора
  •   Необходима култура: 53
  •   Здраве: 743

  3.   Работилница за керемиди

  •   Необходимо проучване: Керемиди редим
  •   Производство: злато 500/5мин
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 200 диаманта
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 864


  Стоки:

  1.   Желязна мина

  •   Необходимо проучване: Едно ново място
  •   Производство: желязо
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 40500 злато
  •   Необходима култура: 19
  •   Здраве: 518
  •   Цена на стоки: 3200 злато

  2.   Сграда за конци

  •   Необходимо проучване: Изненада или игла
  •   Производство: конци
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 60750 злато
  •   Необходима култура: 25
  •   Здраве: 346
  •   Цена на стоки: 3200 злато

  3.   Сграда за зехтин

  •   Необходимо проучване: Едно ново място
  •   Производство: зехтин
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 30375 злато
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 691
  •   Цена на стоки: 3200 злато

  4.   Папирус

  •   Необходимо проучване: Разчисти гората
  •   Производство: папирус
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 30375 злато
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 691
  •   Цена на стоки: 3200 злато

  5.   Стоманолеярна

  •   Необходимо проучване: По-добра от желязото
  •   Производство: стомана
  •   Размер: 5*3
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 24300 злато
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 864
  •   Цена на стоки: 3200 злато


  Култура:

  1.   Храм

  •   Необходимо проучване: Древни, но не извънземни
  •   Производство: 75 култура
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 00:53:47
  •   Цена: 6000 злато, 6000 хора
  •   Здраве: 346

  2.   Театър

  •   Необходимо проучване: Светът е сцена
  •   Производство: 225 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 04:46:52
  •   Цена: 18000 злато, 18000 хора
  •   Здраве: 518

  3.   Пантеон

  •   Необходимо проучване: Слава на небесата
  •   Производство: 450 култура
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 200 диаманта
  •   Здраве: 864

  4.   Водно светилище

  •   Необходимо проучване: Спри се и послушай
  •   Производство: 50 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 100 диаманта
  •   Здраве: 72


  Военни:

  1.   Зала за плячка

  •   Необходимо проучване: Горящи желания
  •   Производство: мародер
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 01:11:43
  •   Цена: 16000 хора
  •   Необходима култура: 19
  •   Здраве: 288
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 40000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 бира, 15 желязо
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  2.   Работилница за балисти

  •   Необходимо проучване: Проторакета
  •   Производство: балиста
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 01:11:43
  •   Цена: 24000 хора
  •   Необходима култура: 25
  •   Здраве: 864
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 60000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 конци, 15 зехтин
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  3.   Училище за летене

  •   Необходимо проучване: Лети като стрела
  •   Производство: Жена птица
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 06:58:21
  •   Цена: 24000 хора
  •   Необходима култура: 25
  •   Здраве: 864
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 60000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 папирус, 15 стомана
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта


  Замъци:

  1.   Великият съвет

  •   Необходимо проучване: Класика в жанра
  •   Капацитет: 47900
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1200

  2.   Сенат

  •   Необходимо проучване: Замък със стил
  •   Капацитет: 78500
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1320

  3.   Парламент

  •   Необходимо проучване: По-красиво
  •   Капацитет: 121700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1452


  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #4 on: October 11, 2017, 06:55:27 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 4 – Ранно средновековие


  Къщи:

  1.   Къщичка

  •   Необходимо проучване: По-добри времена
  •   Производство: хора 260/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 03:35:09
  •   Цена: 21094 злато
  •   Необходима култура: 31
  •   Здраве: 249

  2.   Тухлена къща

  •   Необходимо проучване: На топло и сухо
  •   Производство: хора 1250/1ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 17:55:47
  •   Цена: 42188 злато
  •   Необходима култура: 47
  •   Здраве: 297

  3.   Имение

  •   Необходимо проучване: Дори по-богати
  •   Производство: хора 6250/4ч
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 250 диаманта
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 518


  Злато:

  1.   Дъскорезница

  •   Необходимо проучване: Хартия за домашно
  •   Производство: злато 313/5мин
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 03:35:09
  •   Цена: 63281 хора
  •   Необходима култура: 93
  •   Здраве: 746

  2.   Работилница за колела

  •   Необходимо проучване: Конски карети
  •   Производство: злато 469/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 17:55:47
  •   Цена: 94922 хора
  •   Необходима култура: 93
  •   Здраве: 669

  3.   Пекарна

  •   Необходимо проучване: Хляб, но без риба
  •   Производство: злато 625/5мин
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 250 диаманта
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 518


  Стоки:

  1.   Кожар

  •   Необходимо проучване: Студът е дотук
  •   Производство: кожи
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 91125 злато
  •   Необходима култура: 47
  •   Здраве: 829
  •   Цена на стоки: 12800 злато

  2.   Леярна за митрил

  •   Необходимо проучване: Безценното ми
  •   Производство: митрил
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 68344 злато
  •   Необходима култура: 63
  •   Здраве: 1106
  •   Цена на стоки: 12800 злато

  3.   Грънчар

  •   Необходимо проучване: Глинени съдове
  •   Производство: грънци
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 91125 злато
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 829
  •   Цена на стоки: 12800 злато

  4.   Солник

  •   Необходимо проучване: Най-добрата подправка
  •   Производство: сол
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 91125 злато
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 829
  •   Цена на стоки: 12800 злато

  5.   Магазин за лен

  •   Необходимо проучване: Ленена революция
  •   Производство: лен
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 182250 злато
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 415
  •   Цена на стоки: 12800 злато


  Култура:

  1.   Училище

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 375 култура
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 05:22:43
  •   Цена: 60000 злато, 60000 хора
  •   Здраве: 829

  2.   Часовникова кула

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 250 култура
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 28:41:11
  •   Цена: 40000 злато, 40000 хора
  •   Здраве: 276

  3.   Червени фенери

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 1125 култура
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 250 диаманта
  •   Здраве: 1037

  4.   Кладенец

  •   Необходимо проучване:
  •   Производство: 125 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 125 диаманта
  •   Здраве: 86


  Военни:

  1.   Работилница за катапулти

  •   Необходимо проучване: Под обсада
  •   Производство: катапулт
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 07:10:18
  •   Цена: 128000 хора
  •   Необходима култура: 47
  •   Здраве: 1037
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 320000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 стомана, 15 кожи
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  2.   Стрелбище

  •   Необходимо проучване: Точен стрелец
  •   Производство: стрелец
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 07:10:18
  •   Цена: 96000 хора
  •   Необходима култура: 63
  •   Здраве: 1037
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 240000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 митрил, 15 грънци
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта

  3.   Жироплощадка

  •   Необходимо проучване: Военни летялки
  •   Производство: жирокоптер
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 41:50:03
  •   Цена: 96000 хора
  •   Необходима култура: 63
  •   Здраве: 1037
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 240000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 сол, 15 лен
          o Трениране на 5та единица: 100 диаманта


  Замъци:

  1.   Каменна крепост

  •   Необходимо проучване: Като крепост
  •   Капацитет: 221700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1560

  2.   Цитадела

  •   Необходимо проучване: Кралски турнир
  •   Капацитет: 363700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1716

  3.   Замък

  •   Необходимо проучване: Дамата и рицарят
  •   Капацитет: 564700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 1887

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #5 on: October 11, 2017, 07:04:53 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 5 -- Късно средновековие

  Къщи:

  1.   Селска къща

  •   Необходимо проучване: Приятни къщички
  •   Производство: хора 651/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 07:10:18
  •   Цена: 78125 злато
  •   Необходима култура: 78
  •   Здраве: 299

  2.   Просторна къща

  •   Необходимо проучване: Животът е прекрасен
  •   Производство: хора 3125/1ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 35:51:28
  •   Цена: 156250 злато
  •   Необходима култура: 117
  •   Здраве: 357

  3.   Търговска къща

  •   Необходимо проучване: Най-яката къща в града
  •   Производство: хора 15625/4ч
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 300 диаманта
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 622


  Злато:

  1.   Дърводелец

  •   Необходимо проучване: Дървесината ще помогне
  •   Производство: злато 586/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 07:10:18
  •   Цена: 175781 хора
  •   Необходима култура: 174
  •   Здраве: 672

  2.   Бакалия

  •   Необходимо проучване: Всичко за продаване
  •   Производство: злато 781/5мин
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 35:51:28
  •   Цена: 234375
  •   Необходима култура: 174
  •   Здраве: 535

  3.   Алхимик

  •   Необходимо проучване: Happy hour
  •   Производство: злато 3125/5мин
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 300 диаманта
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 1244


  Стоки:

  1.   Търговец на коприна

  •   Необходимо проучване: Признаци на богатство
  •   Производство: коприна
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 364500 злато
  •   Необходима култура: 117
  •   Здраве: 746
  •   Цена на стоки: 51200 злато

  2.   Стъкларна

  •   Необходимо проучване: Признаци на богатство
  •   Производство: стъкло
  •   Размер: 3*4
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 273375 злато
  •   Необходима култура: 156
  •   Здраве: 995
  •   Цена на стоки: 51200 злато

  3.   Леярна за месинг

  •   Необходимо проучване: Нови сплави
  •   Производство: месинг
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 364500 злато
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 746
  •   Цена на стоки: 51200 злато

  4.   Тухларна

  •   Необходимо проучване: Здрави основи
  •   Производство: тухли
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 205031 злато
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 1327
  •   Цена на стоки: 51200 злато

  5.   Книговезец

  •   Необходимо проучване: Излекувай раните
  •   Производство: хартия
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 546750 злато
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 498
  •   Цена на стоки: 51200 злато


  Култура:

  1.   Ателие

  •   Необходимо проучване: Начин на изразяване
  •   Производство: 469 култура
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 10:45:26
  •   Цена: 150000 злато, 150000 хора
  •   Здраве: 498

  2.   Лечебница

  •   Необходимо проучване: Излекувай раните
  •   Производство: 1406 култура
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 57:22:21
  •   Цена: 450000 злато, 450000 хора
  •   Здраве: 746

  3.   Панаир

  •   Необходимо проучване: Забъркване на елементите
  •   Производство: 5000 култура
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 300 диаманта
  •   Здраве: 1244

  4.   Малък парк

  •   Необходимо проучване: Повече култура
  •   Производство: 234 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 150 диаманта
  •   Здраве: 104


  Военни:

  1.   Конюшна

  •   Необходимо проучване: Заклет с доблест
  •   Производство: рицар
  •   Размер: 3*5
  •   Време за построяване: 14:20:35
  •   Цена: 640000 хора
  •   Необходима култура: 117
  •   Здраве: 1555
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 1600000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 коприна, 15 стъкло
          o Трениране на 5та единица: 100

  2.   Док за дирижабли

  •   Необходимо проучване: Въздушно командване
  •   Производство: дирижабъл
  •   Размер: 3*5
  •   Време за построяване: 14:20:35
  •   Цена: 640000 хора
  •   Необходима култура: 156
  •   Здраве: 1555
  •   Цена за трениране:
          o Трениране на 3та единица: 1600000 хора
          o Трениране на 4та единица: 15 месинг, 15 тухли
          o Трениране на 5та единица: 100


  Замъци:

  1.   Гилдия на занаятчиите

  •   Необходимо проучване: Твърдина от новата ера
  •   Капацитет: 1026700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 2028

  2.   Гилдия на продавачите

  •   Необходимо проучване: Палатът-фабрика
  •   Капацитет: 1683700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 2231

  3.   Гилдия на търговците

  •   Необходимо проучване: Индустриализатор
  •   Капацитет: 2616700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 2454
  « Last Edit: October 12, 2017, 11:08:24 PM by sin_zaek »

  Offline sin_zaek

  • Global Moderator
  • Count
  • *****
  • Posts: 44
  • Karma: +2/-0
   • View Profile
  Re: Сгради
  « Reply #6 on: November 23, 2017, 07:16:49 PM »
 • [applaud]0
 • [smite]0
 • Ера 6 – Парна епоха


  Къщи:

  1.   Градско жилище

  •   Необходимо проучване: Още заселници
  •   Производство: хора 4050/15мин
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване:  10:51:46
  •   Цена: 486000 злато
  •   Необходима култура: 195
  •   Здраве: 358

  2.   Градска къща

  •   Необходимо проучване: Градски живот
  •   Производство: хора 19440/1ч
  •   Размер: 2*2
  •   Време за построяване: 54:18:52
  •   Цена: 729000 злато
  •   Необходима култура: 293
  •   Здраве: 428

  3.   Градско имение

  •   Необходимо проучване: Средна класа
  •   Производство: хора 109350/4ч
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 350 кристала
  •   Необходима култура: 488
  •   Здраве: 746


  Злато:

  1.   Шивач

  •   Необходимо проучване: Модерни тенденции
  •   Производство: злато 2700/5мин
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 10:51:46
  •   Цена: 810000 хора
  •   Необходима култура: 436
  •   Здраве: 537

  2.   Металург

  •   Необходимо проучване: Тежки метали
  •   Производство: злато 10800/5мин
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 54:18:52
  •   Цена: 3240000 хора
  •   Необходима култура: 435
  •   Здраве: 1712

  3.   Картограф

  •   Необходимо проучване: Неизследвани предели
  •   Производство: злато 18225/5мин
  •   Размер: 3*3
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 350 кристала
  •   Необходима култура: 488
  •   Здраве: 1120


  Стоки:

  1.   Бояджийница

  •   Необходимо проучване: Разноцветен дим
  •   Производство: Багрила
  •   Размер: 4*3
  •   Време за построяване: 86:54:12
  •   Цена: 820125 злато
  •   Необходима култура: 293
  •   Здраве: 1194
  •   Цена на стоки: 143360 злато

  2.   Склад за тютюн

  •   Необходимо проучване: Разноцветен дим
  •   Производство: Тютюн
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 86:54:12
  •   Цена: 615094 злато
  •   Необходима култура: 391
  •   Здраве: 1593
  •   Цена на стоки: 143360 злато

  3.   Барутна фабрика

  •   Необходимо проучване: Експлозивна Материя
  •   Производство: Барут
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 86:54:12
  •   Цена: 1640250 злато
  •   Необходима култура: 488
  •   Здраве: 597
  •   Цена на стоки: 143360 злато

  4.   Фабрика за мрамор

  •   Необходимо проучване: Луксозна облицовка
  •   Производство: Мрамор
  •   Размер: 4*4
  •   Време за построяване: 86:54:12
  •   Цена: 615094 злато
  •   Необходима култура: 488
  •   Здраве: 1593
  •   Цена на стоки: 143360 злато

  5.   Книговезница

  •   Необходимо проучване: Разширени Хоризонти
  •   Производство: Книги
  •   Размер: 2*3
  •   Време за построяване: 86:54:12
  •   Цена: 1640250 злато
  •   Необходима култура: 488
  •   Здраве: 597
  •   Цена на стоки: 143360 злато


  Култура:

  1.   Скулптурно ателие

  •   Необходимо проучване: Креативно Убежище
  •   Производство: 1172 култура
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 21:43:33
  •   Цена: 750000 злато, 750000 хора
  •   Здраве: 597

  2.   Печатница

  •   Необходимо проучване: Зората на Медията
  •   Производство: 2344 култура
  •   Размер: 3*2
  •   Време за построяване: 43:27:06
  •   Цена: 2250000 злато, 2250000 хора
  •   Здраве: 597

  3.   Универститет

  •   Необходимо проучване: Alma Mater
  •   Производство: 14648 култура
  •   Размер: 5*5
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 350 кристали
  •   Здраве: 3110

  4.   Гаргойл

  •   Необходимо проучване: Нощни твари
  •   Производство: 781 култура
  •   Размер: 1*1
  •   Време за построяване: 00:00:05
  •   Цена: 175 кристали
  •   Здраве: 124


  Замъци:

  1.   Дворец на печалбата

  •   Необходимо проучване: Нова доктрина
  •   Капацитет: 4761700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 2636

  2.   Промишлена палата

  •   Необходимо проучване: Възход на Индустриализма
  •   Капацитет: 7808700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 2900

  3.   Министерство на прогреса

  •   Необходимо проучване: Място на Власт
  •   Капацитет: 12134700
  •   Размер: 6*7
  •   Здраве: 3190