Username: Password:

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Help and Support / Re: Science
« Last post by sin_zaek on November 22, 2017, 03:32:44 PM »
Age 6 -- Steam Age1.   New Doctrine

•   Discoveries needed: Land of the Words   
•   Science points needed: 175
•   Resources needed: 2300000 wealth, 2300000 workers
•   Gives access to: Palace of profit (Castle)

2.   Modern Trends

•   Discoveries needed: The Mighty Gardians
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 workers, 70 Furs
•   Gives access to: Tailor (wealth)

3.   More Settlers

•   Discoveries needed:  New Doctrine
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 wealth, 70 Mithril
•   Gives access to: City dwelling (workers)

4.   Rainbow Smoke

•   Discoveries needed:  New Doctrine, Modern Trends
•   Science points needed:  400
•   Resources needed: 100 Glass, 100 Brass, 100 Bricks
•   Gives access to: Dyehouse (Goods Dyes), Tobacco warehouse (Goods Tobacco)

5.   Creative Sanctuary

•   Discoveries needed:  Modern Trends
•   Science points needed:  125
•   Resources needed: 60 Brass, 60 Bricks
•   Gives access to:  Sculpture studio (1172 culture)

6.   Rise of industrialism

•   Discoveries needed:  More Settlers, Rainbow Smoke
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 3000000 workers
•   Gives access to: Industrial Palace (Castle)

7.   Heavy Metals

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 workers, 80 Pottery
•   Gives access to: Metallurgist (wealth)

8.   Spacious

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary   
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 50 Paper
•   Gives access to: free territory

9.   City Life

•   Discoveries needed:  Rise of industrialism
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 wealth, 80 Salt
•   Gives access to: City house (workers)

10.   Explosive Matter

•   Discoveries needed:  Heavy Metals   
•   Science points needed:  250
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Linen, 100 Silk
•   Gives access to: Gunpowder factory (Goods Gunpowder)

11.   Dawn of the Media

•   Discoveries needed:  Spacious   
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 80 Bricks, 80 Paper
•   Gives access to: Printing House (2344 Culture)

12.   Luxurious Lining

•   Discoveries needed:  City Life, Explosive Matter
•   Science points needed:  300
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Glass, 100 Brass
•   Gives access to: Marble Factory (Goods Marble)

13.   Alma Mater

•   Discoveries needed:  Explosive Matter
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 80 Silk, 80 Glass
•   Gives access to: free territory, University (Gems to build, 14648 Culture)

14.   Middle Class

•   Discoveries needed:  Explosive Matter, Dawn of the Media
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 3000000 wealth, 80 Bricks
•   Gives access to: free territory, City mansion (Gems to build, workers)

15.   Place of Power

•   Discoveries needed:  Luxurious Lining
•   Science points needed:  275
•   Resources needed: 3700000 workers
•   Gives access to: Ministry or progress (Castle)

16.   Uncharted Frontier

•   Discoveries needed:  Middle Class
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 3000000 workers, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Cartographer (Gems to build, wealth)

17.   Night Creatures

•   Discoveries needed:  Place of Power
•   Science points needed:  100
•   Resources needed:  80 Silk, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Gargoyle (Gems to build, 781 Culture)

18.   Expanded Horizons

•   Discoveries needed:  Uncharted Frontier
•   Science points needed:  350
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Bricks, 100 Paper
•   Gives access to: Bindery (Goods Books)

92
Новата ера вече е тук! След като достигнете края на пета ера, ще имате възможост да отключите науките на шеста. 
 • Нови сгради с подобрени бонуси и продукция
 • Нови проучвания за по-голям напредък
 • Островът, който чакахте! Можете да пътувате и завладявате, сле дкато влезете в Парната епоха!

Добавихме нова опция за подобрение на вашата игра  - Бустери!  Достъпна е от менюто Инвентар.
 • Бустери Точки наука
  • Капацитет – 2 пъти повече точки наука (вместо 10, капацитетът точки наука ще бъде 20)
  • Продукция – 2 точки наука за час вместо 1
 • Бустери Лимит за атакуваща армия – тези бустери могат да натрупат +45 лимит; когато използвате и двата, лимитът ви за атакуваща армия ще се повиши общо на 45 (15+30 )
  • +15 лимит за атакуваща армия за  час
  • +30 лимит за атакуваща армия за  час
 • Бустер Бонус лекуване – когато едениците ви са ранени и се нуждаят от лекуване, те ще струват 50% по-малко лекуване
  Важна информация за бустерите/бонусите: Можете да използвате бустер повече от веднъж като бонусът ще бъде същият, но неговата продължителност ще се увеличи.  Например, ако използвате  бустер +15 лимит за атакуващата армия  за 30 кристала, ще получите бонус  допълнително 1 час за +15 лимит за атакуваща армия и ако го използвате отново, продължителността му ще бъде 2 часа вместо  1 (1+1 часа). Бонусът лимит за атакуващата армия няма да се увеличи!


Други промени
 • Играчите от първа и втора ера сега могат да атакуват, докато са в протекция щит, но всяка атака струва време от продължителността на щита.
  • Ера 1 – 2 часа за атака. Ако сте в първа ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 2 часа. 
  • Ера 2 – 4 часа за атака . Ако сте във втора ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 4 часа. 
     
 • След всяка атака (без значение какъв е резултатът) градът на защитника ще бъде заключван за  30 секунди.  След приключване на първата ви атака ще има таймер за 30 секунди, вместо бутон за атака. След изтичането на секундите, бутонът ще се появява за следваща атака. Тази стъпка беше необходима, за да осигурим възможност на защитника
93
Nowości oraz aktualizacje gry / Rage War wersja z 21.11.2017 - Informacje o wersji
« Last post by Wadjet on November 21, 2017, 04:20:38 PM »
Nadeszła nowa era! Epoka Pary to już szósta era, która jest aktywna. Po przejściu całej piątej ery,pojawi się możliwość odblokowania nowych technologii i ulepszeń. 
 • Pojawią się nowe budynki z lepszymi bonusami i produkcją
 • Pojawią się nowe badania na drzewku nauki, które można wypełniać by miasta były jeszcze bardziej silniejsze.
 • Pojawi się nowa wyspa, na którą tak czekałeś! Można do niej podróżować i zdobywać ją po wejściu do Epoki Pary!

Dodaliśmy zupełnie nową opcję do gry - Wzmacniacze! Wzmacniacze są dostępne w Inwentarzu.
 • Wzmacniacze punktów nauki
  • Wzmacniacz pojemności – otrzymasz 2x do pojemności punktów nauki (zamiast 10, będzie 20 pojemności punktów nauki)
  • Wzmacniacz produkcji – otrzymasz 2x punktów nauki na godzinę (zamiast 1, otrzymasz 2 punkty nauki)
 • Wzmacniacze limitu armii – dzięki tym dwóm wzmacniaczom możesz otrzymać aż +45 do limitu ofensywnego armii, gdy użyjesz ich obu (15+30)
  • Dodaje +15 do limitu ofensywnego armii na godzinę
  • Dodaje +30 do limitu ofensywnego armii na godzinę
 • Wzmacniacz leczenia – wszystkie ranne jednostki wymagają 50% mniej punktów leczenia
  Ważna informacja o wzmacniaczach! Możesz użyć wzmacniacza więcej niż jeden raz. Wtedy wzrasta jedynie czas trwania bonusu, a nie jego siła. Na przykład, jeśli użyjesz wzmacniacza +15 do limitu ofensywnego armii  1 raz, płacąc tylko 30 klejnotów, będzie on działa godzinę. Jeśli użyjesz go jeszcze raz, to będzie on działał 2 godziny zamiast jednej (1+1 godzina). Limit ofensywny armii nie wzrośnie!


Pozostałe zmiany
 • Gracze z pierwszej i drugiej ery mogą teraz atakować, gdy znajdują się pod działaniem tarczy. Jednak każdy atak zmniejsza czas działania tarczy:
  • Era 1 – Era Kamienia – 2 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Kamienia, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 2 godziny.
  • Era 2 – Era Brązu -  4 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Brązu, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 4 godziny.
 • Po każdym ataku (bez względu na rezultat) miasto broniące się będzie zablokowane na 30 sekund. Po zakończeniu pierwszego ataku, pojawi się timer zamiast przycisku ataku. Po 30 sekundach przycisk ataku pojawi się ponownie. Był to niezbędny krok, aby broniące się miasto, mogło się uleczyć.
94
Бъгове и Решения / Re: С мултаци до кога?
« Last post by TERANGO on November 21, 2017, 02:55:04 PM »
Силно се надявам да не е мултак...но изглежда, че не е ок схемата... И аз докладвах за проверка, но за сега нямам отговор...
95
Game Updates / Rage War version from 21-11-2017 - Release notes
« Last post by Wadjet on November 21, 2017, 02:46:03 PM »
Hello Time Travelers,

We are happy to share a new update with you!

There will be a new Era! Steam Age, the 6th Era is active now. After you reached the end of 5th Era, you will be able to unlock new technologies and improvements. 
 • There will be new buildings with better bonuses and production
 • There are new researches that you can complete for improving more and more.
 • And the island that you are waiting for! You can travel and conquer after entering the Steam Age!

We added a brand new option for improving your gameplay - Boosters! It is accessible from inventory menu.
 • Science points boosters
  • Capacity booster – You will get 2x science points capacity (instead of 10, it will be 20 science points for capacity)
  • Production booster – You will get 2 science points per hour instead of 1
 • Offence army limit boosters– these boosters  can stack for +45 limit when you use both of them, your offense army limit will increase total 45 (15+30 )
  • +15 offense army limit for 1 hour
  • +30 offense army limit for 1 hour
 • Healing booster bonus – when your units are wounded and need healing, units will cost 50% less healing
  Important information about boosters/bonuses: You can use a booster more than once, the bonus will be the same, but its duration will increase.  For example, if you use +15 offense army limit booster 1 time with paying 30 diamonds, you will get a 1-hour bonus for extra +15 offense army limit, if you use it again the duration will be 2 hours instead of 1 (1+1 hours). Offense army limit bonus will not increase!


Other game changes
 • Players in the first and second era can now attack while they are in shield protection, but each attack cost shield duration loss for specific hours.
  • Era 1 – 2h per attack. If you are in Era 1 and you attack while you are in shield protection, your protection shield will decrease 2 hours.
  • Era 2 – 4h per attack. If you are in Era 2 and you attack while you are in shield protection, your protection shield will decrease 4 hours.
     
 • After each attack (no matter what the outcome is) the defending city will be locked for 30 seconds. After your first attack is over, there will be a timer for 30 seconds instead of the attack button. After 30 seconds, attack button will appear for next attack. This was necessary step to ensure the defender is able to protect itself by healing his city.
96
Бъгове и Решения / С мултаци до кога?
« Last post by Xektor on November 20, 2017, 08:19:57 PM »
С мултаци до кога?И тоя въпрос не го задавам на играчите дето си правят мултита а към хората който трябва да контролират тоя процес.
Има много варианти да се хващат мултита но най силното оръжие е превенцията.Ако просто нямаш полза от мултак няма да го правиш.Обаче ако можеш да си дадеш 29 точки както Рафал си е дал с мултито на едно чудо много ясно ,че ще правиш клонинги.С тия раздути кралства спокойно мога да си направя през Прокси 3-4 човечета и да си помпам чудата.Толкова ли е трудно да има право играч да дарява максимум 1 точка а не както сега?Ся Рафал -Мафъл е 20к колби пред мен ама няма как да не се дразня като видя как са му наляли 29 колби на едно от чудата.


97
Идеи и Нови опции / Re: Кралства и гейм-плей.
« Last post by TERANGO on November 15, 2017, 09:45:17 AM »
Здрасти пич (Олег съм), искам да ти кажа, че тая тема е подхващана поне 5 пъти последните 2 години в които се играе. Единственото за което им пука е НОВИ играчи, нищо повече...така се отчитат пред шефовете...

Направиха един куп промени в началните нива, а тия дето играят яко да си е*** мамата :D Нападат ме, влизам лекувам се и нищо...не се лекувам и ме убиват...взимат ми 42 рейтинг, давам ривендж и взимам 5 катерици 4 стотинки и  0 рейтинг... :Д

Играта е със страхотна идея, добра бойна система и прекрасен арт. Обаче никой не мисли за къмюнитито в играта :) Да не говорим, че взимат пари за неща, които не работят ( защита на потребителя ще бъдат информаирани скоро).

Кралски битки ? Бяха анонсирани преди година и полвина, от тогава на сам имаме само КРАЛСКИ ОСОБИ! Ти го каза - кралска класация която е сбор на точки на единиците в нея? !? Не е ок да, знаят го но не им пука, за какво да им пука, ако новите плащат за какво да им пука. Съпорта е под всякъква критика, говоря за нещо брутално зле. Смешно е, как изгониха и най талантливите си хора, които искаха да я направят играта ХИТ! Уви не им дадоха...разочарован съм много....
98
Идеи и Нови опции / Кралства и гейм-плей.
« Last post by Xektor on November 12, 2017, 02:29:28 PM »
Направо се чудя от къде да я започна тая тема...всички ние знаем ,че тези игри се правят за пари и целта им именно е печеленето на пари.За това ще пиша така все едно искам да печелите много:)Започваме от начало какво би накарало някой човек да харчи пари във една игра.Основното е състезателния момент когато се конкурира с други играчи.В момента ние се конкурираме на ниво pvp .Аз бия някой той ме бие но това е едва половината от възможното.Конкуренция между Кралства няма.Кралски битки НЯМА а и системата за рейтинг е измислена все едно от дете на 3 години.Първо е Кралството със най голям сбор опит от членовете си.Ние като играчи нямаме нито едно действие с което да правим нещо та това кралство да е първо.Важно е там бройка да има.Толкова ли е трудно да се добавят някакви нови модоли.Примерно да бием някакви замъци който носят точки за Кралството или да превземаме някакви територии.Нещо просто нещо да правим и ако го правим да сме пред другите или те пред нас.Нещо да ни кара да стоим пред компа и да цъкаме и наливаме парички?Да не говоря ,че тия кралства са безумно раздути то класацията е до 100 човека пък 1 кралство като гледам и то към 100 човека ще иде.Как е по добре да има 500 човека в 5 кралства и да се конкурират 5 кралства или 500 човека да са във 25 Кралства и да се конкурират 25 Кралства?Ако е вярно ,че всички усилия са към 6 ниво е доста жалко...За да задържа една игра интереса трябва когато стигнеш най високо ниво тогава реално да почнеш да се развиваш.Тука последното ниво е нещо като финал.Стигаш го имаш чуда да пълниш и с това се изчерпва всичко.Защо не се измисли 1 Герой който да добавя умения към атаката и защитата? Защо няма Инстанции в който да влизат по 3-4 човека от клан и да бият за Итеми. Защо няма Седмични Евенти с награди и тн. Играта представлява едно пускане на гора ,чистене и нищо друго.Даже и много не се бием по между си ,че файдата не е много голяма.Никакви модоли със абсолютно нищо не се добавят като ,че не се работи по тая игра грам.Само допълнителни "ЕКСТРИ" за кристали няма да накарат хората да си дават парите.Защото тия който дават неминуемо ще се отегчат от сегашната ситуация на нищоправене.От сега знам какво ще е 6-то ниво пак малко територии сгради за стоки и сгради за ресурс някоя и друга нова единици както се казва ОЩЕ ОТ СЪЩОТО а трябва нещо ново за да има интерес.Аз съм нов играч и вече съм отегчен.А съм във силно Кралство със фейсбук чат със скайп чат и тн.Ако разчитам само на чата в играта да съм се гръмнал ще се чувствам сам като куче ...и ще приключа след 2-3 месеца таван.
99
Bugs and Solutions / Re: bugs in the game and .....
« Last post by Xektor on November 12, 2017, 01:41:41 PM »
I agree with everything ...
100
Bugs and Solutions / bugs in the game and .....
« Last post by fan on November 12, 2017, 10:26:49 AM »
Recently there have been more and more bugs in the game that make it difficult. Many players are complaining about the increasing frequency of game crashes, especially during treatment of individuals, when attacking or defending. Errors are also set when the unit is set at the limit. Servers work so slowly that there is no way even for active players to heal the army with two attacks. When healing units often need to log out and log in again. The save mode is activated or dropped from the game. In addition, there is no information on plans and updates in the forum. The game forum is dead. There are no free events like in other games. There is no information or plan is 6 era. Chat does not work properly, there is no real-time refresh. There is no way to create groups in chat. Chat works slowly and improperly. Notifications on devices are often delayed. The drawing of coins is unjust. Coins in the daily boxes are most often the worst. Knight's knights and airships are in draws very rarely to buy for crystals appear quite often. Game administration has no ideas how to make the game more attractive. There are many options. Free events, contests, game updates.
Pages: 1 ... 8 9 [10]