Username: Password:

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on September 28, 2017, 05:05:01 PM »
Ера 5 – Късно Средновековие


1.   Твърдина от новата ера


•   Изисквания наука: Военни летялки, Мотивирай новаците
•   Точки наука: 90
•   Ресурси за отключване: 460800 злато, 460800 хора
•   Дава достъп до: Гилдия на занаятчиите (замък)

2.   Дървесината ще помогне


•   Изисквания наука: Военни летялки, Опитомяването на зверовете, Кацането е разрешено
•   Точки наука: 65
•   Ресурси за отключване: 320000 хора, 55 папирус
•   Дава достъп до: Дърводелец (злато)

3.   Забъркване на елементите


•   Изисквания наука: Опитомяването на зверовете
•   Точки наука: 65
•   Ресурси за отключване: 40 зехтин, 55 стомана
•   Дава достъп до: Панаир (5000 култура)

4.   Признаци на богатство


•   Изисквания наука: Твърдина от новата ера, Дървесината ще помогне
•   Точки наука: 92
•   Ресурси за отключване: 70 конци, 70 желязо
•   Дава достъп до: Търговец на коприна (стока коприна), Стъкларна (стока стъкло)

5.   Палатът-фабрика


•   Изисквания наука: Твърдина от новата ера, Забъркване на елементите
•   Точки наука: 100
•   Ресурси за отключване: 512000, 512000
•   Дава достъп до: Гилдия на продавачите (замък)

6.   Приятни къщички


•   Изисквания наука: Дървесината ще помогне, Забъркване на елементите
•   Точки наука: 60
•   Ресурси за отключване: 614400 злато
•   Дава достъп до: Селска къща (хора)

7.   Всичко за продаване


•   Изисквания наука: Признаци на богатство
•   Точки наука: 60
•   Ресурси за отключване: 614400 хора
•   Дава достъп до: Бакалия (злато)

8.   Плодовита земя


•   Изисквания наука: Признаци на богатство, Палатът-фабрика, Приятни къщички
•   Точки наука: 65
•   Ресурси за отключване: 208000 злато, 50 грънци, 50 митрил
•   Дава достъп до: територия

9.   Животът е прекрасен


•   Изисквания наука: Приятни къщички
•   Точки наука: 70
•   Ресурси за отключване: 720000 злато
•   Дава достъп до: Просторна къща (хора)

10.   Здрави основи


•   Изисквания наука: Всичко за продаване
•   Точки наука: 70
•   Ресурси за отключване: 352000 хора, 60 стомана
•   Дава достъп до: Тухларна (стока тухли)

11.   Начин на изразяване


•   Изисквания наука: Плодовита земя
•   Точки наука: 72
•   Ресурси за отключване: 80 кожи, 40 митрил
•   Дава достъп до: Ателие (469 култура)

12.   Противотежести


•   Изисквания наука: Животът е прекрасен
•   Точки наука: 85
•   Ресурси за отключване: 640000 хора, 35 желязо
•   Дава достъп до: Кула требушет (защита)

13.   Нови сплави


•   Изисквания наука: Здрави основи
•   Точки наука: 120
•   Ресурси за отключване: 65 митрил, 65 папирус, 65 стомана
•   Дава достъп до: Леярна за месинг (стока месинг), територия

14.   Най-яката къща в града


•   Изисквания наука: Здрави основи, Начин на изразяване
•   Точки наука: 80
•   Ресурси за отключване: 400000 злато, 65 стомана
•   Дава достъп до: Търговска къща (сграда с диаманти, хора)

15.   Индустриализатор


•   Изисквания наука: Начин на изразяване, Противотежести
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 640000, 640000
•   Дава достъп до: Гилдия на търговците (замък)

16.   Заклет с доблест


•   Изисквания наука: Противотежести
•   Точки наука: 110
•   Ресурси за отключване: 400000 злато, 62 грънци, 62 митрил
•   Дава достъп до: Конюшна (единица Рицар)

17.   Излекувай раните


•   Изисквания наука: Нови сплави, Индустриализатор
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 100 сол, 100 лен
•   Дава достъп до: Лечебница (1406 култура), Книговезец (стока хартия)

18.   Happy hour


•   Изисквания наука: Нови сплави
•   Точки наука: 80
•   Ресурси за отключване: 480000 хора, 82 сол
•   Дава достъп до: Алхимик (сграда с диаманти, злато)

19.   Въздушно командване


•   Изисквания наука: Индустриализатор, Заклет с доблест
•   Точки наука: 110
•   Ресурси за отключване: 560000 злато, 560000 хора
•   Дава достъп до: Док за дирижбли (единица Дирижабъл)

20.   Повече култура


•   Изисквания наука: Излекувай раните
•   Точки наука: 80
•   Ресурси за отключване: 384000 злато, 45 грънци, 45 митрил
•   Дава достъп до: Малък парк (234 култура)

21.   Разширяване на владенията


•   Изисквания наука: Излекувай раните
•   Точки наука: 75
•   Ресурси за отключване: 61 митрил, 61 лен
•   Дава достъп до: територия

22.   Земята на думите


•   Изисквания наука: Въздушно командване
•   Точки наука: 80
•   Ресурси за отключване: 400000 злато, 400000 хора
•   Дава достъп до: територия

23.   Могъщите пазители


•   Изисквания наука: Въздушно командване
•   Точки наука: 150
•   Ресурси за отключване: 1536000 злато
•   Дава достъп до: Оръдейна кула (защита), територия
92
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on September 28, 2017, 04:28:13 PM »
Ера 4 – Ранно Средновековие1.   Като крепост


•   Изисквания наука: По-добра от желязо
•   Точки наука: 50
•   Ресурси за отключване: 100000 злато, 100000 хора
•   Дава достъп до: Каменна крепост (замък)

2.   По-добри времена


•   Изисквания наука: По-добра от желязо
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 162500 злато
•   Дава достъп до: Къщичка (хора)

3.   Хартия за домашно


•   Изисквания наука: Спри се и послушай
•   Точки наука: 63
•   Ресурси за отключване: 125000 хора, 45 бира
•   Дава достъп до: Дъскорезница (злато), Училище (375 култура)

4.   Студът е дотук


•   Изисквания наука: Като крепост
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 80000 злато, 80000 хора
•   Дава достъп до: Кожар (стока кожи)

5.   Под обсада


•   Изисквания наука: Като крепост
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 54 вълна, 14 бира
•   Дава достъп до: Работилница за катапулти (единица Катапулт)

6.   Безценното ми


•   Изисквания наука: По-добри времена, Хартия за домашно
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 160000 злато
•   Дава достъп до: Леярна за митрил (стока митрил)

7.   Конски карети


•   Изисквания наука: По-добри времена, Хартия за домашно
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 160000 хора
•   Дава достъп до: Работилница за колела (злато)

8.   Точен стрелец


•   Изисквания наука: Под обсада
•   Точки наука: 50
•   Ресурси за отключване: 50 бронз, 26 желязо
•   Дава достъп до: Стрелбище (единица Стрелец)

9.   Глинени съдове


•   Изисквания наука: Под обсада
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 80000 злато, 80000 хора
•   Дава достъп до: Грънчар (стока грънци)

10.   Точно време


•   Изисквания наука: Безценното ми, Конски карети
•   Точки наука: 42
•   Ресурси за отключване: 168000 хора
•   Дава достъп до: Часовникова кула (250 култура)

11.   Ленена революция


•   Изисквания наука: Безценното ми, Конски карети
•   Точки наука: 65
•   Ресурси за отключване: 137500 злато, 50 конци
•   Дава достъп до: Магазин за лен (стока лен), Димна завеса (капан)

12.   Кралски турнир


•   Изисквания наука: Точен стрелец
•   Точки наука: 60
•   Ресурси за отключване: 44 бира, 44 зехтин
•   Дава достъп до: Цитадела (замък)

13.   Хляб, но без риба


•   Изисквания наука: Точен стрелец, Глинени съдове, Точно време
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 180000 хора
•   Дава достъп до: Пекарна (сграда с диаманти. злато)

14.   Най-добрата подправка


•   Изисквания наука: Точно време, Ленена революция
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 80000 злато, 31 зехтин
•   Дава достъп до: Солник (стока сол)

15.   Дори по-богати


•   Изисквания наука: Ленена революция
•   Точки наука: 42
•   Ресурси за отключване: 82500 злато, 82500 хора
•   Дава достъп до: Имение (сграда с диаманти, хора)

16.   Драконов дъх


•   Изисквания наука: Кралски турнир
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 20 желязо, 48 конци
•   Дава достъп до: Гръцки огън (защита)

17.   На топло и сухо


•   Изисквания наука: Кралски турнир, Хляб, но без риба, Дори по-богати
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 180000 злато
•   Дава достъп до: Тухлена къща (хора)

18.   Мирна придобивка


•   Изисквания наука: Хляб, но без риба, Дори по-богати
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 34 зехтин, 34 папирус
•   Дава достъп до: територия

19.   Прости удоволстия


•   Изисквания наука: Драконов дъх, На топло и сухо
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 90000 злато, 34 зехтин
•   Дава достъп до: Червени фенери (1125 култура)

20.   Дамата и рицарят


•   Изисквания наука: Драконов дъх
•   Точки наука: 70
•   Ресурси за отключване: 140000 злато, 140000 хора
•   Дава достъп до: Замък (замък)

21.   Сладки приказки и почивка


•   Изисквания наука: На топло и сухо, Мирна придобивка
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 28 папирус, 40 кожи
•   Дава достъп до: Кладенец (сграда с диаманти, 125 култура)

22.   Полета в нужда


•   Изисквания наука: Мирна придобивка
•   Точки наука: 52
•   Ресурси за отключване: 30 желязо, 30 конци, 19 зехтин
•   Дава достъп до: територия

23.   Военни летялки


•   Изисквания наука: Дамата и рицарят
•   Точки наука: 65
•   Ресурси за отключване: 100000 злато, 150000 хора
•   Дава достъп до: Жироплощадка (жирокоптер)

24.   Мотивирай новаците


•   Изисквания наука: Дамата и рицарят
•   Точки наука: 50
•   Ресурси за отключване: 250000 хора
•   Дава достъп до: територия

25.   Опитомяването на зверовете


•   Изисквания наука: Сладки приказки и почивка, Полета в нужда
•   Точки наука: 50
•   Ресурси за отключване: 38 кожи, 38 стомана
•   Дава достъп до: Огнен капн (капан)

26.   Кацането е разрешено


•   Изисквания наука: Сладки приказки и почивка, Полета в нужда
•   Точки наука: 50
•   Ресурси за отключване: 250000 злато
•   Дава достъп до: територия
93
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on September 28, 2017, 04:16:41 PM »
Ера 3 - Желязна ера


1.   Класика в жанра


•   Изисквания наука:  Готови за излитане
•   Точки наука: 30
•   Ресурси за отключване: 24000 злато, 24000хора
•   Дава достъп до: Великият съвет (замък)

2.   Радостта на бедните хора


•   Изисквания наука: Хоп троп, събери стадото
•   Точки наука: 20
•   Ресурси за отключване: 32000 злато
•   Дава достъп до: Инсула (хора)

3.   Едно ново място


•   Изисквания наука: Да бириш или да не бириш
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 30 кремък, 30 кости
•   Дава достъп до: Желязна мина (стока желязо), Сграда за зехтин (стока зехтин)

4.   Горящи желания


•   Изисквания наука: Класика в жанра
•   Точки наука: 30
•   Ресурси за отключване: 27200 хора, 12 вълна, 12 бира
•   Дава достъп до: Зала за плячка (единица Мародер)

5.   Древни, но не извънземни


•   Изисквания наука: Радостта на бедните хора
•   Точки наука: 25
•   Ресурси за отключване: 20000 злато, 20000 хора
•   Дава достъп до: Храм (75 култура)

6.   Светът е сцена


•   Изисквания наука: Радостта на бедните хора, Едно ново място
•   Точки наука: 30
•   Ресурси за отключване: 24000 злато, 24000 хора
•   Дава достъп до: Театър (225 култура)

7.   Панталони и рокли


•   Изисквания наука: Едно ново място
•   Точки наука: 27
•   Ресурси за отключване: 20400 хора, 21 кости
•   Дава достъп до: Шивачница (злато)

8.   Разчисти гората


•   Изисквания наука: Горящи желания
•   Точки наука: 30
•   Ресурси за отключване:  17 плодове, 14 риба, 14 кремък
•   Дава достъп до: Папирус (стока папирус)

9.   Замък със стил


•   Изисквания наука: Горящи желания
•   Точки наука: 35
•   Ресурси за отключване: 6800 злато, 27200 хора
•   Дава достъп до: Сенат (замък)

10.   Огнени полета


•   Изисквания наука: Древни, но не извънземни
•   Точки наука: 26
•   Ресурси за отключване: 40000 хора
•   Дава достъп до: Яма с катран (капан)

11.   Средновековната класа


•   Изисквания наука: Панталони и рокли
•   Точки наука: 38
•   Ресурси за отключване: 30000 злато, 24 мед
•   Дава достъп до: територия, Заможна къща (хора)

12.   Изненада или игла


•   Изисквания наука: Разчисти гората
•   Точки наука: 32
•   Ресурси за отключване: 50000 злато
•   Дава достъп до: Сграда за конци (стока конци)

13.   Проторакета


•   Изисквания наука: Замък със стил
•   Точки наука: 40
•   Ресурси за отключване: 64000 хора
•   Дава достъп до: Работилница за балисти (единица Балиста)

14.   По-добър живот


•   Изисквания наука: Огнени полета, Средновековната класа
•   Точки наука: 45
•   Ресурси за отключване: 50 мед
•   Дава достъп до: Вила (сграда с диаманти, хора), Ковачница за щитове (злато)

15.   Керемиди редим


•   Изисквания наука: Средновековната класа
•   Точки наука: 35
•   Ресурси за отключване: 56000 хора
•   Дава достъп до: Работилница за керемиди (сграда с диаманти, злато)

16.   Великото перо


•   Изисквания наука: Изненада или игла
•   Точки наука: 35
•   Ресурси за отключване: 20 мед, 18 пшеница, 16 бронз
•   Дава достъп до: територия

17.   Лети като стрела


•   Изисквания наука: Изненада или игла, Проторакета
•   Точки наука: 55
•   Ресурси за отключване: 28000 злато, 60000 хора
•   Дава достъп до: Училище за летене (единица Жена птица), Кула със стрелци (защита)

18.   По-красиво


•   Изисквания наука: Проторакета, По-добър живот
•   Точки наука: 42
•   Ресурси за отключване: 34000 злато, 30 пшеница
•   Дава достъп до: Парламент (замък)

19.   Селища


•   Изисквания наука: Керемиди редим
•   Точки наука: 25
•   Ресурси за отключване: 20400 злато, 10 вълна, 6 пшеница
•   Дава достъп до: територия

20.   Слава на небесата


•   Изисквания наука: Великото перо, Лети като стрела
•   Точки наука: 33
•   Ресурси за отключване: 30 пшеница, 15 бронз
•   Дава достъп до: Пантеон (сграда с диаманти, 450 култура)

21.   По-добра от желязото


•   Изисквания наука: По-красиво, Селища
•   Точки наука: 35
•   Ресурси за отключване: 28000 злато, 28000 хора
•   Дава достъп до: Стоманолеярна (стока стомана)

22.   Спри се и послушай


•   Изисквания наука: Селища
•   Точки наука: 42
•   Ресурси за отключване: 34000 злато, 30 вълна
•   Дава достъп до: територия, Водно светилище (сграда с диаманти, 50 култура)
94
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on September 28, 2017, 04:12:48 PM »
Ера 2 – Бронзова ера


1.   Чук и наковалня


•   Изисквания наука:  Златната рибка, Глутница
•   Точки наука:  15
•   Ресурси за отключване: 4200 злато, 4200 хора
•   Дава достъп до: Работилница (злато), Бастион (замък)

2.   Дом за душата


•   Изисквания наука: Ябълки и портокали, Вуду хора
•   Точки наука:  15
•   Ресурси за отключване: 4200 злато, 4200 хора
•   Дава достъп до: Обла къща (хора), Светилище (30 култура)

3.   Таран


•   Изисквания наука:  Чук и наковалня
•   Точки наука:  15
•   Ресурси за отключване: 3500 хора, 10 билки
•   Дава достъп до: Бойна работилница (единица костенурка)

4.   Хапни си, пийни си


•   Изисквания наука:  Чук и наковалня,  Дом за душата
•   Точки наука:  17
•   Ресурси за отключване: 4900 злато, 4900 хора, 8 риба
•   Дава достъп до: Таверна (90 култура), територия

5.   Пшеничния жътвар


•   Изисквания наука:  Дом за душата
•   Точки наука:  12
•   Ресурси за отключване: 2800 злато, 9 плодове
•   Дава достъп до: Хамбар (стока пшеница)

6.   Комфорт


•   Изисквания наука:  Таран
•   Точки наука:  15
•   Ресурси за отключване: 8400 злато
•   Дава достъп до: Форт (замък)

7.   Новите мебели


•   Изисквания наука:  Таран
•   Точки наука:  23
•   Ресурси за отключване: 3080 злато, 9800 хора
•   Дава достъп до: Плаващи пясъци (капан), Жилище (хора)

8.   Спокойствие във фермата


•   Изисквания наука:  Хапни си, пийни си, Пшеничният жътвар
•   Точки наука:  12
•   Ресурси за отключване: 6720 хора
•   Дава достъп до: Ферма (злато)

9.   Щипка мед


•   Изисквания наука: Пшеничният жътвар
•   Точки наука:  15
•   Ресурси за отключване: 20 билки
•   Дава достъп до: Медна леярна (стока мед)

10.   Заточване на мечове


•   Изисквания наука:  Комфорт
•   Точки наука:  22
•   Ресурси за отключване: 7000 хора, 10 билки
•   Дава достъп до: Казарма (единица меченосец)

11.   Бронзова корона


•   Изисквания наука: Комфорт, Новите мебели
•   Точки наука:  20
•   Ресурси за отключване: 2800 злато, 8400 хора
•   Дава достъп до: Укрепление (замък)

12.   Бронзът трябва да се лее


•   Изисквания наука: Новите мебели, Спокойствие във фермата
•   Точки наука:  17
•   Ресурси за отключване: 3500 злато, 8 плодове, 7 пшеница
•   Дава достъп до: Бронзова леярна (стока бронз), Сламена къща (сграда с диаманти, хора)

13.   Зверско пиршество


•   Изисквания наука: Щипка мед
•   Точки наука:  13
•   Ресурси за отключване: 16 пшеница
•   Дава достъп до: Тържествена зала (сграда с диаманти, 180 култура)

14.   Затегни бронята


•   Изисквания наука: Зверско пиршество
•   Точки наука:  13
•   Ресурси за отключване: 4200 хора, 8 риба, 4 кремък
•   Дава достъп до: Оръжейна (сграда с диаманти, злато)

15.   Готови за излитане


•   Изисквания наука: Заточване на мечове, Бронзова корона
•   Точки наука:  25
•   Ресурси за отключване: 14000 хора
•   Дава достъп до: Порт за балони (единица Боен балон)

16.   Хоп троп, събери стадото


•   Изисквания наука: Бронзът трябва да се лее
•   Точки наука:  24
•   Ресурси за отключване: 15 плодове, 17 риба
•   Дава достъп до: Плевня (стока вълна), Слънчев часовник (сграда с диаманти, 20 култура)

17.   Да бириш или да не бириш


•   Изисквания наука: Зверско пиршество
•   Точки наука:  26
•   Ресурси за отключване: 4900 злато, 4900 хора, 11 билки
•   Дава достъп до: Пивоварна (стока бира), територия
95
Помощ и Поддръжка / Научно дърво
« Last post by sin_zaek on September 28, 2017, 12:49:27 PM »
Тук са описани различните науки с изискванията за тяхното проучване, цена за проучване в точки наука и ресурси, както и достъп до какво се получава.

Ера 1 – Каменна ера

1.   Зъл до самите кости


•   Изисквания наука:  няма   
•   Точки наука:  3
•   Ресурси за отключване: 100 злато, 100 хора
•   Дава достъп до: Каменоделна ( 18 култура)

2.   Дива Ярост


•   Изисквания наука:  Зъл до самите кости
•   Точки наука: 2
•   Ресурси за отключване: 200 злато, 200 хора
•   Дава достъп до: бърлога (единица дивак), Каменна зала (замък)

3.   Кремък


•   Изисквания наука:  Зъл до самите кости
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 450 злато
•   Дава достъп до: Мина за кремък (стока кремък), Кокаларник (стока кости)

4.   Зовът на дивото


•   Изисквания наука:  Дива Ярост
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 300 злато, 300 хора
•   Дава достъп до: Ловен лагер (единица ловец), стена (защита)

5.   Кралица на каменната ера


•   Изисквания наука:  Дива Ярост
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 250 хора
•   Дава достъп до: Мамутова твърдина (замък), Каменен храм ( 36 култура)

6.   In vino veritas


•   Изисквания наука:  Кремък
•   Точки наука: 7
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: Колиба (хора), Винарна (злато)

7.   Кралства и територии


•   Изисквания наука:  Кремък
•   Точки наука: 7
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: територия, кралства

8.   Камъни и пръчки


•   Изисквания наука: In vino veritas
•   Точки наука: 6
•   Ресурси за отключване: 750 злато
•   Дава достъп до: Ковачница (сграда с диаманти, злато)

9.   Преклонение пред кости


•   Изисквания наука: Кралства и територии
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 750 хора
•   Дава достъп до: Костница (сграда с диаманти, 54 култура)

10.   Глутница


•   Изисквания наука:  Зовът на дивото
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: Тигрова бърлога (единица тигров ездач), Наблюдателница (защита)

11.   Комфортно


•   Изисквания наука:  Кралица на каменната ера, In vino veritas
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 300 злато, 300 хора
•   Дава достъп до: Заслон (сграда с диаманти, хора)

12.   Златна рибка


•   Изисквания наука: Комфортно
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 650 злато, 1300 хора
•   Дава достъп до: Рибарник (стока риба)

13.   Ябълки и портокали


•   Изисквания наука: Комфортно
•   Точки наука: 12
•   Ресурси за отключване: 3 кости, 5 кремък
•   Дава достъп до: Билкар (стока билки), Овощна градина (стока плодове)

14.   Вуду хора


•   Изисквания наука: Камъни и пръчки
•   Точки наука: 6
•   Ресурси за отключване: 5 плодове, 4 билки
•   Дава достъп до: Тотем от кости (сграда с диаманти, 8 култура)
96
Здравейте,

Достъп до обажданията е необходим в случай, че  ще желаете да отговорите на повикване, без да прекъсвате самата игра.

На геймплея, от своя страна, това няма да окаже никакви влияние.
97
Здравейте!

Току що се регистрирах и инсталирах играта на мобилното ми устройство. Искам да попитам защо е нужно RageWar да има достъп до обажданията ми и да провежда такива? Естествено, отказах от съображения за сигурност. Отказах достъпа и до списъка ми с контакти.
Това ще ми вреди ли по някакъв начин на геймплея?

98
Kingdoms are Recruiting / Re: Mongol Empire is Recruiting
« Last post by Gökhan on September 18, 2017, 01:16:26 AM »
Hello. I'm searching for a german speaking kingdom.
At the moment I am in the clan "death valley".
99
Game Discussions / Re: Attack Limits
« Last post by HansEvett on September 16, 2017, 12:27:45 PM »
You are right baba.
100
Дискусии за играта / Клан-Чат
« Last post by Xektor on September 15, 2017, 07:55:50 PM »
Чата във клана не работи добре за да се виждат новите съобщения трябва да го затворя и после да го отворя пак...Оправете го бря разбрах ,че от сумати време не е оправен!
Pages: 1 ... 8 9 [10]